Besöksadress: Sliperigatan 3

Postadress: Box 688
261 25 Landskrona
Telefon: 0418-145 00 vxl
Telefon: 042-24 21 20 vxl
Fax: 0418-122 64
www.biskopen.se

Lägenhetsansökan

Storlek Bostad:
rum och kök/kokvrå
önskas garage:
Ja Nej
Stad:
Parkeringsplats önskas
Borgensman kan ordnas
övriga önskemål:
PERSONUPPGIFTER
Sökande
  Medsökande    
Namn: Namn:
Telefon hem: Telefon hem:
Telefon arbete/Fax: Telefon arbete/Fax:
Mobiltelefon: Mobiltelefon:
Epost: Epost:
Adress idag: Adress idag:
Personnummer: Personnummer:
Anställning: Anställning:
Arbetsgivare: Arbetsgivare:
Telefon arbetsgivare: Telefon arbetsgivare:
Årsinkomst: Årsinkomst:
Referenser: Referenser:
Nuvarande förhållanden
Bostadsstorlek : rum och kök     Hyra: kr /mån
Hyresvärd:    Yta: kvm
Adress:

   Telefon:

    Antal vuxna/barn:/
         

 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011