Fredriksdal

Fredriksdal är en stadsdel i Helsingborg, belägen i stadens östra delar. Stadsdelen har fått sitt namn av Fredriksdals herrgård som ligger strax väst om området.

Området tillkom som ett av de byggnadsprojekt som miljonprogrammet banade väg för i staden. Några andra är Dalhem, Drottninghög och Ringstorp. Bebyggelsen är strukturerad så att stora höghus med tillhörande parkeringer vätter ut mot de mer trafikerade huvudlederna som går runt området. De höga byggnaderna skapar ett avgränsat område med ett grönområde innanför huskropparna. Väster om bostadsområdet ligger Fredriksdalsparken. I Fredriksdal ligger Fredriksdalsskolan.
 

källa: Wikipedia

........................

Vi förvaltar idag bostäder och lokaler på nedanstående adresser:
Lägervägen 27
Lägervägen 29
Lägervägen 31
Lägervägen 33
Lägervägen 35
Lägervägen 37
 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011