Centrum

De centrala delarna av Landskrona kom att förändras kraftigt under 1700-talet genom byggandet av befästningar. Hela kvarter revs för att ge plats åt anläggningarna. När behovet av befästningar minskade började markerna åter att bebyggas. I området finns flera offentliga byggnader. Landskrona stadssjukhus anlades 1877 i nyklassicistisk stil. År 1904 övertogs byggnaden av yrkesskolan. Intilliggande Tuppaskolan stod färdig 1902 efter ritningar av Fredrik Sundberg. Byggnaden hade en imponerande blickfång där arkitekten eftersträvade en mer konstnärlig stadsplanering än tidigare. Samme arkitekt ritade Gamla vattentornet, uppfört 1904. Båda byggnaderna är nu omgjorda för bostäder. Andra byggnader med samme arkitekt är Elektricitetsverket, färdigt 1908, Gamla brandstationen från 1906, nu ombyggd till bibliotek, Saluhallen från 1913 och den 1901 uppförda Teatern. Bland stadens bebyggelse från decennierna kring sekelskiftet 1900 finns flera goda exempel såsom rådhuset från 1882-1884 i tegelgotik, ritat av O Pedersen och Tranchellska huset från 1890-1891 i nederländsk renässans, ritat av P M Isaeus.
Alla parkerna är idag viktiga fritidsmiljöer med promenadstråk och flera anläggningar...............

Vi förvaltar idag bostäder och lokaler på nedanstående adresser:
Järnvägsgatan 16
Järnvägsgatan 18
Järnvägsgatan 20
 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011