Trivsel regler
För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär finns det några enkla, men viktiga regler. Att visa respekt gentemot sina grannar är en självklarhet för att alla i huset och i bostadsområdet ska trivas. Hyresgäster som trots påpekande missköter sig kan mista besittningsrätten till sin hyresrätt.

Visa hänsyn
Att visa hänsyn för varandra är extra viktigt mellan kl 22.00-07.00. Undvik störningar genom att tänka på följande:

  •  Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.

  • Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt, eftersom detta är ljud som lätt fortplantar sig i golv och väggar.

  • Borra eller spika inte i väggen efter klockan 20.00.

  • Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten.

  • Tänk också på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.

  • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Cyklar och barnvagnar största hotet vid brand
Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar eller barnvagnar i korridoren, trapphuset eller källaren. Det försvårar även för städpersonalen.

Paraboler och antenner
Om du vill montera parabol eller antenn krävs tillstånd ifrån Biskopen. Det gäller även för montering på din balkong eller på fönster i lägenheten.

Sunt balkongvett
En balkong ger möjlighet att njuta lite extra av vackra planteringar och blommor. Tänk på att blomlådor måste sitta på insidan av balkongräcket. Det är lätt att övervattna blommor vilket kan ge dina grannar under till en obehaglig överraskning. Använd ordentliga fat eller ytterkrukor så undviker du enkelt problemet. Mattor eller sängkläder skakar du på gården. Av hänsyn till grannar och brandsäkerhet är det heller inte tillåtet att grilla på balkongen.

Skaka inte...
Skaka inte kläder, mattor eller dylikt genom ditt fönster eller från din balkong.

Mata inte fåglar
Du bör inte mata fåglar inom ditt bostadsområde. Fåglarna kan vara störande för vissa. De kan orsaka nedsmutsning och att antalet råttor ökar.

Grilla inte på balkongen
Grilla inte på balkongen. Det kan vara mycket lockande under varma sommarkvällar, men grillning på balkong är faktiskt inte tillåtet - på grund av brandrisken och oset.

Sophantering och återvinning
Undvik problem i soprum genom att alltid knyta ihop soppåsen innan du slänger den. För allas trivsel får ingen ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund. Sopor i fastighetens allmänna utrymmen kommer att tas bort och debiteras ansvarig hyresgäst. Skrymmande grovsopor, såsom möbler, lämnar du själv till kommunens återvinningscentral.

Rökning förbjuden
Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i fastigheten såsom hissar, tvättstugor, källare och trapphus. Visa hänsyn gentemot dina grannar och djur genom att inte slänga fimpar på marken.

Ditt husdjur
Har du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker du behöver tänka på för trivsel och säkerhet. Inga husdjur får vara lösa i trapphusen och hundar ska vara kopplade utomhus. Du ansvarar även för att de inte förorenar i eller runt fastigheterna (särskilt viktigt vid barnens lekplatser), använd alltid avföringspåse. Av hygienskäl är det inte tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor.

Gemensamma ytor
Gården är en träffpunkt för alla i området och ofta även en lekplats för barn. Därför ska gårdarna hållas bilfria. Självklart ska alla se till att vara rädda om planteringar och annan gemensam utrustning, och använda papperskorgarna som finns på gården. Ser du något som är trasigt, kontakta fastighetsskötaren eller hyresvärden.

Säkert i förråd, källare och allmänna utrymmen
Många lägenheter har ett tillhörande förråd på vinden eller i källaren. Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera fuktskador. Förvara inte värdesaker i ditt förråd och håll det låst även om du inte använder det. Var uppmärksam på att lås och dörrar fungerar i källaren för att undvika objudna gäster. 

Regler i tvättstugan
Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för! Det betyder att du själv städar upp i tvättstugan efter att du använt den. Du ska alltså lämna tvättstugan ren och fräsch, så som du själv vill möta den. Följ tvättanvisningarna och ordningsreglerna noga. Tänk miljömässigt när du tvättar och använd inte mer tvättmedel än nödvändigt. Då sparar du dessutom pengar. Tänk på att lämna ditt husdjur hemma då många kan vara allergiska. Städmaterial finns i tvättstugan. Se övriga tvättregler i tvättstugan.

Motorfordon & cykel
Kör inte bil, motorcykel, cykel eller moped på gångbanor, gräsmattor eller dylikt.

Släck
Släck efter dig i gemensamma utrymmen - för att spara energi och miljö.


Vad lagen säger för hyresgästerna!
Lagen ser faktiskt strängt på störningar. Det är inte ovanligt att störande hyresgäster blir uppsagda från sin lägenhet. Inom Biskopen händer det lyckligtvis mycket sällan, men vi är ändå mycket noga med att det råder god grannsämja i våra bostadshus.

Hyreslagen §25
Hyresgästen är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Dina skyldigheter som hyresgäst gäller i lägenheten, men också i gemensamma utrymmen som trappuppgångar, hiss, tvättstuga etc.

Exempel vad lagen kan medföra:
Ljudströningar är inte tillåtna. Man får ionte föra oväsen genom att t ex ha för hög volym på musikanläggning eller TV. Grannarna får inte störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten. Hundar får inte skälla eller yla, så att omkringboende störs.

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011