Gamla Stan

Från torgets ena sida går Slottsgatan västerut förbi gamla artillerikasernen (grundlagd 1752 för prins Gustafs regemente, nu upplåten åt fyra skvadroner af Skånska husarregementet) fram till den ovannämnda planteringen, den s k Slottsparken, en av Skånes vackraste...

De centrala delarna av Landskrona kom att förändras kraftigt under 1700-talet genom byggandet av befästningar. Hela kvarter revs för att ge plats åt anläggningarna. När behovet av befästningar minskade började markerna åter att bebyggas. I området finns flera offentliga byggnader. Stadens bebyggelse från decennierna kring sekelskiftet 1900 finns flera goda exempel såsom rådhuset från 1882-1884 i tegelgotik, ritat av O Pedersen och Tranchellska huset från 1890-1891 i nederländsk renässans, ritat av P M Isaeus. På de forna befästningarnas vallar och gravar anlades även parker. Slottsparken är daterad till 1880 och det som kom att kallas Stadsparken till 1895. Parkerna är idag viktiga fritidsmiljöer med promenadstråk och flera anläggningar. En av de äldre byggnaderna är Kallbadhuset från 1877 vid hamninloppet. Intill ligger Citadellsbadet av senare datum. Strandpaviljongen uppfördes i samband med jubileumsutställningen 1913. Konsthallen, ritad av Fritz Jaenaeke och Sten Samuelsson, uppfördes 1963 i samband med stadens 550-års jubileum. Även Nya vattentornet, uppfört 1970, ligger i området...............

Vi förvaltar idag bostäder och lokaler på nedanstående adresser:
Kungsgatan 22
Kungsgatan 24
Kungsgatan 26
Slottsgatan 4

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011