Staden i vinden - en skön och märkvärdig stad

L A N D S K R O N A S T A D
Landskrona är en stad vid Öresund i västra Skåne, mellan Helsingborg och Lund.

1413 fick fiskeläget Södra Säby stadsprivilegier av Erik av Pommern och gavs namnet Landskrona.
Erik av Pommern hade stora planer för Landskrona och en målmedveten satsning redan från början ledde bl a till uppförandet av ett Karmelitkloster och den stora stadskyrkan Sankt Hans. Staden var vid denna tid en mindre handels- och fiskeby som kommit att bli en strategisk punkt med sin centrala placering. Det betonades av Erik av Pommern att staden skulle vara en köpstad, eftersom det var tidens anda. Kungamakten kunde därmed lättare kontrollera handeln vilket ledde till större intäkter. Hansan kom senare att bli en dominerande faktor på staden och dess karaktär. Landskrona fick en internationell prägel. Hansa, som ville förstöra den hårda kontrollen av varuflödet i Öresund, brände strategiskt ner Landskrona 1428.

1549 lät Kristian III av Danmark påbörja byggandet av Landskrona slott; Citadellet. Landskrona skulle dessutom bli ett handelscentrum dit all utrikeshandel från Skåne skulle koncentreras.
Mot 1500-talet slut var Landskrona en medelstor dansk stad med sannolikt högst 1.000 invånare.

Under 1600-talet stagnerade utvecklingen. Stadens läge var militärt känsligt, och Landskrona drogs vid flera tillfällen in i krig och krigsförberedelser.
Skåne var danskt till år 1658. Efter freden i Roskilde 1658 blev Landskrona residens- och stapelstad och kungarna Karl X Gustav och Karl XI hade stora planer på att göra Landskrona till en universitetsstad och biskopssäte. Svensktidens planer på att göra Landskrona till huvudort i Skåne övergavs redan 1680. Ett riksdagsbeslut från 1747 att ytterliggare befästa staden och flytta bebyggelsen något söderut genomfördes delvis; därvid revs Sankt Hans. Frihetstiden medförde ett ekonomiskt uppsving, och på 1700-talet hade folkmängden nått över 2.000.

Det tidiga 1800-talet blev en tid av stagnation för Landskrona, främst till följd av att stadens garnison avvecklades. Efter 1800-talets mitt växte Landskrona snabbare än många andra städer, staden fick järnvägsförbindelse från 1865 och industri och sjöfart fick ett uppsving. 1805 gick Landskrona från att vara Skånes andra största stad efter Malmö, till att bli Skånes fjärde största stad i slutet på 1800-talet.

Efter 1920 har utvecklingen åter gått långsammare än i flertalet andra städer. Mer än hälften av Landskronas befolkning har från 1920 varit sysselsatt inom industri, främst varvet.
En ny sträckning av järnvägen Västkustbanan drogs via Landskrona och invigdes 2001. Detta gav staden en efterlängtad direktförbindelse med Helsingborg och andra orter norrut längs västkusten. En ny station i stadens östra utkant ersatte den gamla järnvägsstationen i centrum som var en ändstation för banan Malmö. En trådbusslinje mellan centrum och stationen invigdes 2003.


K o m m u n i k a t i o n e r :
Landskrona har järnvägsförbindelse med Kävlinge, Lund, Malmö, Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Göteborg, Köpenhamn/Kastrup, och båtförbindelse med Ven. Staden försörjs av fyra stadsbusslinjer, varav en sedan 2003 är Sveriges enda trådbusslinje.

L i t e   k u r i o s a   o m   s t a d e n :
::Landskrona har Sveriges äldsta koloniområde

::Fredrik Sundbärg(1860-1913) var stadsarkitekt i Landskrona 1900-1913. Han ritade bland annat vattentornet, Tuppaskolan och det idag rivna badhuset. Han efterträddes av Frans Ekelund (1882-1965) som verkade som stadsarkitekt fram till 1949. Ekelund ritade främst bostadshus i Landskrona och är annars mest känd för att ha utformat Hotell Savoy i Malmö.

::Av alla svenska städer har Landskrona flest parker och grönområden i stadskärnan.

::Selma Lagerlöf skrev sin debutroman Gösta Berlings saga i Landskrona där hon 1885-95 levde och arbetade som lärarinna.

::Staden har haft många olika namn genom åren bland annat: Säby, Landora, Landets-Krona, Landskrona
Landskrona kallas även staden i vinden och uttrycket Det bästa med Landskrona är Köpenhamn, myntades skämtsamt på 1960-talet, när det fortfarande gick båttrafik till Köpenhamn.
Med ett citat har Landskrona även benämnts En skön och märkvärdig stad.
I staden födda invånare kallas för landskroniter.


L o k a l a   m e d i e r :
Landskrona Direkt
HD/Landskrona Posten
Lokaltidningen

T ä t o r t e r :
Häljarp, Glumslöv, Asmundtorp, Saxtorpsskogen, Härslöv, Annelöv, Kvärlöv

F ö r s a m l i n g a r :
Asmundtorp-Tofta, Glumslöv, Landskrona, Saxtorp-Annelöv

källa:wikipedia, Landskrona Kommun, Länsstyrelsen, Landskrona Museum Databas

 


 V i   f ö r v a l t a r . . .
...våra bostadsfastigheter ligger belägna i områden: Gamla Staden, Egna Hem, Hyllingelyckan/Weibullsholm, Nyhem, Norregård, Centrum, och Dammhagen.

 
Eriksgatan 16

 

Eriksgatan 20

 

Eriksgatan 22

 

Eriksgatan 26

 

Gamla Kyrkogatan 17

 

Gamla Kyrkogatan 19

 

Gjörloffsgatan 91

 

Hantverkargatan 2

 

Hantverkargatan 43

 

Hantverkargatan 45

 

Järnvägsgatan 16

 

Järnvägsgatan 18

 

Järnvägsgatan 20

 

Kungsgatan 22

 

Kungsgatan 24

 

Kungsgatan 26

 

N.Infartsgatan 14

 

N.Infartsgatan 16

 

Nyhemsvägen 100

 

Repslagargatan 17

 

Repslagargatan 19

 

Repslagargatan 21

 

Repslagargatan 28

 

Seminariegatan 7

 

 
Slottsgatan 4

 

Tranchellsgatan 115

 

 


...våra kommersiella fastigheter
ligger belägna i områdena: Norra Centrum, Kasernplan, Centrum, Gamla Stan, Väster - Egna Hem, Varvsudden och Örja industriområde.
Utöver dessa områden har vi även ett flertal mindre lokaler belägna i våra bostadsfastigheter.

 
Gasverksgatan 35

 

Gubbhögsgatan 18

 

Gubbhögsgatan 20

 

Sliperigatan 3

 

S:t Göransgatan 10

 

Stuverigatan 20

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011