M A R I E H O L M
Marieholm är en tätort i Eslövs kommun i Skåne län, omkring 10km väster om centralorten Eslöv.
Marieholm är sammanbyggd med kyrkbyn Reslöv och ligger långsträckt längs Riksväg 17 och Länsväg 108 som fram till 2007 passerade rakt igenom hela samhället. År 2007 invigdes dock en förbifart norr om samhället för att avlasta denna från genomfartstrafik. Mellan 1915 och 1960 var Marieholm municipalsamhälle.

Ursprungligen hette orten Sibbarp, men bytte namn till det nuvarande 1805 då storbonden Fredrik Holms efternamn och hans hustrus förnamn Marie fick bilda det nya namnet Marieholm åt platsen. Samhället började växa när Eslövs-Landskrona järnväg invigdes 1865 med en station (numera riven) som byggdes i Marieholm. Senare byggdes en textilfabrik på platsen, Marieholms Yllefabriks AB. Under storhetsdagarna försörjde fabriken ca 350 personer. Fabriken övertogs senare av investment AB Latour, vilka så småningom valde att år 2002 stänga igen fabriken, Sveriges näst sista textilfabrik som gjorde tyg i metervara. Även en korvfabrik har varit bland de dominerande arbetsplatserna i Marieholm.
1865 köpte fabrikör Magnus Sundelius (1825-1902) Marieholmsgården. Sundelius startade ett färgeri intill Saxån. I Marieholm, mellan Saxån och Storgatan i höjd med Holmgatan, finns Sundelius Park, uppkallad efter Maria Sundelius.

När yllefabriken på 1930-talet hade som flest anställda, något mer än 300 medarbetare, var Marieholm ett litet idylliskt och blomstrande industrisamhälle med cirka 1.200 invånare. Inte bara yllefabriken skapade nya arbetsplatser utan även den vida omkring kända gästgivaregården, mejeriet och tegelbruket samt ett stort antal affärsidkare och små hantverksfirmor. Varje dag levererade bönderna ca 22.000kg sötmjölk till mejeriet som utvecklades till det tredje största i Skåne. Hundratalet hästvagnar lastade med mjölkkannor kantade vägen dit. För upprätthållande av ordningen i orten fanns en respekterad polismästare. En tingsvaktmästare utförde förberedande arbeten i Tingshuset. Med juridiska problem fick man hjälp av en sakförare. Även för nöjen, underhållning, sport och fritid var det väl sörjt. Sålunda fanns ett Folkets hus för fackliga sammankomster och där man under veckoslutet kunde ta sig en sväng på den välbesökta dansbanan.

källla: wikipedia, nationalencyklopedin, Marieholms byalag, Eslövs Kommun

 

T ä t o r t e r :
Eslöv, Stehag, Löberöd, Flyinge, Harlösa, Billinge, Kungshult, Gårdstånga, Hurva, Stockamöllan, Väggarp

F ö r s a m l i n g a r :
Eslöv, Gårdstånga-Holmby, Löberöd, Högseröd, Reslöv-Östra Karaby, Ringsjö, Östra Onsjö

 


  V i   f ö r v a l t a r . . .
 
Storgatan 23

 

Storgatan 27

 

Storgatan 28

 

 
Storgatan 29 Storgatan 31  

 


 



| BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011