Hyllingelyckan - Pelikanen - Ejdern
Östra delen i Landskrona

Strax före och efter 1940 kom området att byggas ut med varierande en- och flerfamiljehus. Som arkitekter till merparten av husen i området står stadsarkitekten Frans Ekelund, stadsarkitektkontoret, arkitekten Holmqvist och olika trähusproducenter. De första monteringsfärdiga typhusen som byggdes i Landskrona från slutet av 1940-talet och början av 1950-talet torde dessutom ha uppförts i Hyllingelyckan.

Öster byggdes upp under den tiden då lägenheternas storlek var betydligt mindre än idag. Beståndet av 1:or och 2:or är relativt stort. Detta har Öster gemensamt med större delen av innerstaden.

Stadsdelen Öster har många vackra hus och en stadsplaneidé tillkommen under en period då stadsbyggandet genomgick stora förändringar i Europa. Stadsbyggandet skulle ske utifrån konstnärliga överväganden och gaturummen skulle utformas med omsorg. Därför har Öster goda förutsättningar att utvecklas till en vacker stadsdel.

Vi förvaltar idag bostäder och lokaler på nedanstående adresser:
Hantverkargatan 2
Hantverkargatan 43
Hantverkargatan 45
Tranchellsgatan 115

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011