Hyresgästens rättigheter

Hyresgästen har rätt att, på egen bekostnad, utföra mindre reparationer och förbättringsarbeten.
Dessa behöver inte återställas när hyresgästen flyttar under förutsättning att de är fackmannamässigt utförda.


Hyresgästens skyldigheter

Hyresgästen har en vård plikt vilken innebär att denne skall vara aktsam om lägenheten och de gemensamma utrymmena. Om lägenheten blir skadad på grund av hyresgästens vårdslöshet eller slarv är han skyldig att ersätta hyresvärden. Hyresgästen är ansvarig för sin familj och gäster. Vid andrahandsuthyrning är förstahandshyresgästen ansvarig gentemot hyresvärden för de skador som uppkommer på grund av vårdslöshet eller slarv från andrahandshyresgästens sida.

Om en skada inträffar i lägenheten är hyresgästen skyldig att underrätta hyresvärden om detta så att hyresvärden kan avhjälpa skadan. Underlåter hyresgästen att meddela hyresvärden så blir hyresgästen ansvarig för de skador som uppkommer på grund av dennes underlåtenhet att meddela värden. Om en vattenläcka inträffar utan att hyresgästen är ansvarig för denna kan denne likväl få betala för de skador som vattenläckan medför som en konsekvens av underlåtenheten att meddela värden om det inträffade.

Hyresgästen är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Denne får såldes inte spela musik på hög volym, uppträda olämpligt eller hotfullt mot hyresvärd eller de övriga hyresgästerna.

Vid avflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt. Gör det i god tid - du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Gällande uppsägningstid, normalt tre månader, står angivet i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Du är också skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för kommande hyresgäst.

Våran hyrespolicy

Det viktigaste är att du som hyresgäst trivs hos oss. därför har vi några uthyrningsregler. De ör inte många, men mycket viktiga.

  • Du måste ha rimliga förutsättningar att kunna betala hyran, fast anställning och är du under 18år; kan det gå med två godkända borgensmän.

  • Du får inte ha några betalningsanmärkningar.

  • Du vet vad som är god grannsämja.

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011