Egna hem - området

Egna hem ligger i norra delen av centrala Landskrona.
Utbyggnaden av Egna hem skedde i tre olika etapper från 1910- till 1930-talet.
Till en början är husen små men fram på 1920-talet blev villorna allt större. Byggnaderna fick en enhetlig utformning med kalkputs, branta takfall och ljus färgsättning. Området kompletterades under 1930-talet med radhus. Utmärkande för området är de väl tilltagna trädgårdar, vilket var typiskt för egnahemsområdena. Utbyggnaden av Egna hem tillkom på initiativ av stadens ledning med dåvarande stadsarkitekten Frans Ekelund i spetsen.

Trädgårdsstad och trädkampanj...
Frans Ekelund tog tidigt till sig de tankar som formulerats på 1890-talet om den så kallade Trädgårdsstaden. Landskrona startade på hösten 2006 en kampanj som ger alla, en möjlighet att få plantera ett träd i staden. Landskrona är en stad som vill växa - på många sätt.

........................

Vi förvaltar idag bostäder och lokaler på nedanstående adresser:
Repslagargatan 17
Repslagargatan 19
Repslagargatan 21
Repslagargatan 28
Norra Infartsgatan 14
Norra Infartsgatan 16

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011