Kasernplan

För många år sedan långt innan 1750-talet, när Landskrona var en militärstad, var Kasernplan det ställe där militärerna bodde och övade uppställningar. Byggnaden, som kallas för Adolf Fredriks kasern, började byggas på 1750-talet. Från början var där bara två våningar, men så småningom byggde man på en tredje våning. Här bodde militärerna.
På Kasernplan fanns också sjukhus, gymnastiksal och stall för hästarna. Byggnaderna låg runt planen som ett U. Man satte staket runt området. Människorna i Landskrona tittade gärna på uppställningarna och vaktavlösningen.

I början av 1900-talet försvann militärerna från Landskrona och platsen fick mer och mer successivt en parkliknande karaktär med välklippta gärsmattor, vattenspeglar och blomsterarrangemang. De vackra lindarna planterades redan på 1920-talet.

Men idag har dock platsen fått lite utav sin ursprungliga utformning tillbaka.
Kasernplan och "blomstergatan" är ett väldigt uppskattat inslag i stadsmiljön - "blomstergatan" med sina perennplanteringar och de gröna inslagen som angränsar till Slottsparken...

källa: Landskrona Stad

Vi förvaltar idag bostäder och lokaler på nedanstående adresser:
Eriksgatan 16
Eriksgatan 20
Eriksgatan 22
Eriksgatan 26
Gamla Kyrkogatan 17
Gamla Kyrkogatan 19
 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011