Vägen till ny lokal

 

Innan du kan flytta in i någon av våra lokaler, gör vi en kontroll så att följande punkter uppfylls:

  • Din verksamhet ska vara lämplig för lokalen och för området i stort. Den ska också fylla en funktion för de boende i området.

  • Du ska ha ett registrerat företag, till exempel ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.

  • Du ska ha god kreditvärdighet utav betalningsanmärkningar. Vi gör en kreditupplysning.

  • Momsregistrerade lokaler kan enbart hyrs av momspliktig verksamhet.

Dessutom kan vi i särskilda fall, exempelvis om ett företag är nystartat, begära en ekonomisk säkerhet. En sådan säkerhet kan vara en bankgaranti på minst sex månaders hyra, alternativt en borgensman.


Hyresavtalet
Det finns inga formkrav i hyresavtalet. Det kan vara skriftligt eller muntligt. Naturligtvis är alltid ett skriftligt hyresavtal att föredra eftersom det har ett bevisvärde.

Uppsägning av hyresavtalet
Ett hyresavtal som löper på obestämd tid måste alltid sägas upp för att upphöra att gälla.
Tänk på att vill du flytta vid hyrestidens utgång måste du säga upp hyresavtalet senast nio månader före kontrakttidens utgång.

 

 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011