När du flyttar ut...


Hyresgästen måste alltid säga upp sitt hyreskontrakt skriftligt och uppsägningstiden är normalt nio månader, om inget annat anges i ditt kontrakt. Observera att den månad du säger upp lokalen inte räknas. Tänk också på att vill du flytta ut vid hyrestiden utgång måste du säga upp hyresavtalet senast nio månader före kontraktidens utgång. Glöm inte att även säga upp eventuell parkeringsplats eller garage.

Gör det i god tid - du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Du är också skyldig att under uppsägningstiden visa din lokal för kommande hyresgäst.


Kalla på besiktning
Du är skyldig att kontakta hyresvärden för besiktning av lokalen.
Ibland står en föreslagen tid för besiktning i din uppsägningsbekräftelse, skulle denna tid inte passa bör du ringa och meddela detta snarast. Annars bokar du själv.

Före en besiktning
Om du under tiden du haft lokalen tagit bort utrustningsdetaljer, tänk på att dessa bör finnas i lokalen senast på besiktningsdagen.
 Vi reserverar oss för eventuella skador som vid besiktning döljs av mattor , möbler eller tavlor. Parkettgolv och golv i badrum, wc och kök får alltså inte vara dolda av heltäckande mattor.
Kostnader för reparationer av skador debiteras efter avflyttning.

Lämna in nycklarna
Sista dagen, vid utflytt är du skyldig att lämna samma antal nycklar som du fått vid inflyttning. Skulle nycklar saknas debiteras du för ett byte av lås. Detta gäller även för elektroniska låsbrickor.

Innan avflyttningen
Tänk på att det är du som ansvarar för städningen när du flyttar. Nästa hyresgäst kan anmärka på städningen om den är dåligt utförd. Då kan du få betala för att någon annan utför städningen. Hela lokalen ska vara väl städad.

Använd gärna Biskopens checklista - lathund vid avflyttning

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011