Brandsäkerhet
Cyklar och barnvagnar är bland de största hindren för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rök fyllas vid brand och då kan en cykel innebära livsfara för dig och dina grannar. Det hindrar ambulanspersonal och brandmän från att rädda liv.
Ta in barnvagnen i lägenheten eller sätt i källaren. Nästa liv brandmännen försöker rädda kan vara ditt !

Om vi anser att en utrymningsväg blockeras eller om det påträffas brännbart material kommer detta omgående att forslas bort utan vidare förvaring.

 • Stoppa anlagda bränder med ett rent och välstädat förråd.
  Bensin, T-sprit och dylikt - får inte stå på vinden, i källaren eller i garaget.

 • Ta in barnvagnen i lägenheten eller sätt i källaren.

 • Givetvis är det också förbjudet att ställa möbler och liknande i källare och trapphus.

 • Grilla inte på balkongen, det tar 90 sekunder att få stora problem!

Berätta för oss om du upptäcker brister i brandskyddet 0418-145 00
Ni kan också gå in och läsa mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (fd: Räddningsverket) hemsida.

Rättsbeslut om barnvagnar i trapphus blir prejudikat
Barnvagnar får inte stå i trapphus.
Enligt den domen får lösa och brännbara föremål inte förvaras i trappuppgångar
då de ökar risken för snabb brandspridning och försvårar möjligheterna till utrymning. Rätten stöder sig på flera paragrafer i lagen om skydd mot olyckor. Där sägs bland annat att den som äger en byggnad ska vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Vi ser därför Kammarrättens beslut som ett viktigt bidrag till ökad brandsäkerhet i bostäder, säger Staffan Malmgren, brandingenjör på Räddningsverkets olycksförebyggande avdelning. Det innebär att de kommunala räddningstjänsterna kan hänvisa till denna prejudicerande dom när de utför sin tillsynsuppgift, säger Malmgren
- "Givetvis är det förbjudet att ställa cyklar och barnvagnar i trapporna"

Fria utrymningsvägar
I en akut situation är det ibland avgörande för dig att snabbt kunna komma ut ur fastigheten, oavsett vart du befinner dig. Detta innebär att även vinden, källaren och trapphuset blir en utrymningsväg för dig eller dina grannar. Det är därför viktigt att du aldrig blockerar dessa utrymmen ens för en kortare tid. 

Brandvarnare
I din lägenhet finns en brandvarnare, enligt Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778). Du ansvarar själv för att brandvarnaren funktionskontrolleras och rengörs regelbundet.

Använd en dammsugare för att rengöra brandvarnaren på ett skonsamt sätt. Funktionskontrollen gör du minst en gång i halvåret genom att trycka in testknappen under några sekunder. Skulle den då inte larma, kontakta oss på Biskopen.

Hemförsäkring
En hemförsäkring kan skydda mot mycket annat än bara ditt hem. Kompletterar du hemförsäkringen med olycksfallsförsäkring får du ett skydd som täcker de flesta oförutsedda händelser.

Barnsäkra din lägenhet
För små barn utgör kök, fönster och eluttag de största farorna i lägenheten. Du kan med enkla medel förebygga och göra barnens omvärld tryggare.

 • Sätt barnspärr på diskmaskinen och ugnsluckan i låst läge

 • Sätt hällskydd på spisen

 • Använd låshakar till lådor och skåp

 • Förvara vassa knivar och redskap utom räckhåll för barn

 • Förvara mediciner, alkohol, cigaretter och kemikalier oåtkomligt. Ställ aldrig maskindiskmedel under diskbänken!

 • Använd grind och halkskydd om du har trappa inomhus

 • Sätt petskydd i eluttagen

 • Sätt fast fönsterkedjor och hakar på balkongdörrar och fönster

 • Fäst skydd på vassa hörn och bordskanter

 • Lägg halkskydd i badkaret och i duschen

Håll extra uppsikt över barnen i tvättstuga, soprum, hiss och garage.

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011