Hur kan jag betala min hyra?

Det är mycket viktigt att du betalar hyran i tid.
Om hyran inte är betald senast en vecka efter förfallodagen kan hyresvärden säga upp hyresavtalet.

Försenad hyra ger konsekvenser
Hyran ska, som alla andra räkningar, givetvis betalas i tid. Lokalhyra skall erläggas kvartalsvis i förskott om inte avtalet säger något annat. Enligt hyreslagens bestämmelser ska hyra och tillhörande avgifter betalas senast sista vardagen före varje nytt kvartals början. Det beror lite på vad du har för avtal på ditt kontrakt. Med andra ord ska hyran betalas i förskott.

Vid kvartalshyrs: (som är en praxis inom lokalbranschen) skall hyran betalas i förskott vardagen före varje kalenderkvartals början.
Vid månadshyra: Hyran betalas i förskott sista vardagen före varje ny månad.

Du kan betala till oss på flera olika sätt:

Autogiro - smidigt sätt att betala om du inte har dator
Smidigt är det att betala hyran via autogiro. Hyran dras då automatiskt från ditt bankkonto. Du får även en hyresavi så att du kan kontrollera belopp och dag när hyran dras från ditt konto.
Autogiro är gratis och innebär normalt en besparing jämfört med betalning via postgiro och bankgiro.

Internet - kom ihåg OCR-numret
Du kan också betala hyran på Internet, via det postgiro eller bankgiro som finns angivet på hyresavin. Längst ner till vänster på respektive avi finns ett så kallat OCR-nummer. Detta måste du alltid ange när du betalar via Internet, annars blir det svårt att identifiera vem betalningen kommer från. Observera att varje avi har ett eget specifikt OCR-nummer.

Posta eller betala över disk - använd det förtryckta inbetalningskortet
När du skickar in betalningen per post eller betalar över disk på ett bankkontor, är det enklast att använda det förtryckta inbetalningskortet.
Har du inte detta till hands måste du på inbetalningen ange avtalsnummer eller organisationsnummer samt namn och den adress hyran avser för att betalningen ska komma rätt.

Skyldig att alltid betala
Det är ditt ansvar att betala hyran. Saknar du hyresavi, måste du betala hyran ändå. Hör av dig till din hyresvärd om du har några frågor. Ifall om du har tappat bort din hyresavi. Kontakta kontoret på 0418-145 00

Obetalade hyror överlämnas konsekvent till kronofogden, vilket orsakar dig merkostnader samt registrering i gäldenärsregister.
Skulle du vid upprepade tillfällen inkomma med hyran för sent riskerar du att bli uppsagd från lokalen.

 

 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011