Brand

 
Vi arbetar med systematiskt brandskyddsarbete och ser till att våra fastigheter följer de krav som myndigheterna ställer. Fördelningen regleras mellan hyresgäst och hyresvärd.

Det är viktigt att snabbt kunna ta sig ut från fastigheten om en brand skulle uppstå. Undvik därför att blockera trapphus och entréer med cyklar, varor och dylik. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en cykel blockera utrymningsvägar för att Räddningstjänsten när akut hjälp behövs.

Tänk på att du som hyresgäst har ett viktigt ansvar!


Goda råd för ett bra brandskydd:

  • Skaffa brandvarnare. En brandvarnare är en billig livförsäkring som reagerar på den farliga röken och varnar dig. (När bränder kräver dödsoffer är orsaken oftast röken, inte lågorna.)

  • Testa dina brandvarnare regelbundet.

  • Skaffa en handbrandsläckare & brandfilt. En snabb insats när branden är liten.

Så minimerar du risken för brand:

  • Kontrollera att alla sladdar ser hela ut och se till att det är dammfritt kring elektronisk utrustning.

  • Åtgärda blinkande lysrör och glapp i kontakter.

  • Elapparater som används felaktigt eller är felaktigt installerade är en vanlig brandorsak, så låt alltid en fackman utföra reparationer och installationer.

  • Ha alltid uppsikt över levande ljus.

  • Tänk på att gasolbehållare ska förvaras stående och i ventilerat utrymme. Slangar och anslutningar ska kontrolleras regelbundet.

  • Kom ihåg att bensin, T-sprit och metanol är exempel på vätskor som avger mycket brandfarliga ångor.

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011